Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info
 
 
 

 
 
 
 
Inschrijving nieuwsbrief
 
 
Arch-Index
Dienstverlening
 


OVERZICHT VAN 12 JAAR DIENSTVERLENING

DE WERKBEURS (het afstemmen van vraag op aanbod door o.m. een bestand bij te houden van personen die in onderaanneming willen werken van architectuur- en studiebureaus).

In de loop van 12 werkjaren waren er 791 inschrijvingen (incl. herinschrijvingen) in totaal. In dezelfde periode konden 751 van deze confraters worden uitgeschreven (= 95 %).

Er werden 1884 vragen naar kandidaat-medewerkers gesteld aan ons secretariaat. Het aantal vragen om medewerking kende na het topjaar 2000 een gevoelige daling in 2001 en 2002 (De laatste jaren werden er opnieuw tussen de 150 en 200 vragen om medewerking per jaar gesteld). Deze evolutie blijkt een weerspiegeling te zijn van de conjunctuur in de bouwdienstensector.

DOCUMENTATIE

In totaal werden 6.942 bestellingen van documentatie geplaatst in 12 werkjaren. Op dit vlak is er een gevoelige daling merkbaar sinds 2001 omdat steeds meer documentatie terug te vinden is of kan gedownload worden van websites.

REACTIES OP ADVERTENTIES IN ARCH-INDEX

Het aantal ontvangen reageerbladen (waarmee documentatie kan gevraagd worden aan meerdere adverteerders tegelijk) beloopt gemiddeld 472 per jaar. In totaal werden 5.664 dergelijke reageerbladen ontvangen (meestal via fax).

INDIVIDUELE DIENSTVERLENING

Sedert de start van Arch-Index (begin 1995) werden cia. 9.800 vragen gesteld aan het redactiesecretariaat (exclusief de 1.884 vragen om medewerking zoals reeds aangegeven in het kader van de werkbeurs.)

Sinds 2001 worden de vragen hoofdzakelijk via e-mail gesteld.
Op 6.435 van de 9.800 vragen werd de vraag beantwoord door te verwijzen naar de juiste instantie (overheids- of privé-instelling of bedrijf.)

3.068 vragen werden rechtstreeks beantwoord (31%).
Op 297 vragen (3,0 %) konden wij geen antwoord geven noch doorverwijzen naar een bepaalde instantie.

ADRESSEN + mededelingen van architecten.

Tussen begin 1995 en juni 2007 waren er 4.622 adreswijzegingen van architecten. (3.275 werden aan ons meegedeeld, 1.347 hebben wij zelf opgezocht of opgevraagd bij de Orde.)

544 architecten zijn in deze periode uitgeschreven. (Het officiële aantal bij de Orde ligt hoger omdat de confrates die zich uitschrijven bij de Orde soms blijven werken in een bediendestatuut of als architectambtenaar en orde die hoedanigheid nog verder Arch-Index willen blijven ontvangen.)

Tevens werden er 1.823 andere mededelingen ontvangen, zoals bijvoorbeeld de aankondiging van een eigen website of de melding dat men veiligheidscoördinator was geworden.

OPLAGE

De oplage van Arch-Index steeg in acht werkjaren van 7.000 naar momenteel 13.000 exemplaren door :

  • het elk jaar stijgend aantal afgestudeerden (er wordt wel een daling verwacht de komende jaren);
  • het toenemend aantal betalende abonnees (interieurarchitecten, assistent-architecten, bouwprojectontwikkelaars, studiebureaus, bouwkundige tekenbureaus, zelfs landmeter-experten en andere dienstverlenende personen in de bouwsector en producenten of verdelers van bouwmaterialen.)

Actuele info op website - NEWSLETTER !

Voortaan wordt de meest actuele informatie verstuurd via een digitale nieuwsbrief. Dit is onder meer zo voor het toenemend aantal openbare aanbestedingen, algemene offerteaanvragen en wedstrijden voor architecten.

GRATIS EN BETALENDE DIENSTEN

Door het steeds groter aantal vragen dat wij krijgen te verwerken, zorgen wij ons verplicht sinds 1 januari 2001 een vergoeding te vragen voor antwoorden die studie en/of opzoekingswerk vergen. Momenteel bedraagt het tarief 39-EUR/uur. Verwijzende of standaard antwoorden blijven gratis.

Adorka bvba - Meensesteenweg 219 - B-8800 Roeselare - T. 051/25 21 00 - F. 051/25 21 01 - info@archindex.be
BE 0452.980.991 | RPR Kortrijk - Cookieverklaring - Disclaimer - Privacy statement